Nowa ulga dla firm inwestujących w roboty produkcyjne18 marca 2021

Zgodnie z zapowiedziami Rządu, w 2021 r. ma pojawić się nowa ulga dla przedsiębiorstw, które ponoszą wydatki na innowacje. Tym razem będzie to ulga na robotyzację, czyli odliczenie podatkowe z tytułu zakupu sprzętu automatyzującego procesy produkcyjne.

Ulga podatkowa, czyli podwójne rozliczenie kosztu

Zasady rozliczania ulgi na robotyzację będą bardzo podobne do zasad obowiązujących przy uldze na działalność badawczo-rozwojową (więcej możesz o nich przeczytać w artykule Koszty w ramach ulgi badawczo-rozwojowej – co można odliczyć? ). Oznacza to, że wydatki wynikające z inwestycji w robotyzację będą mogły być rozliczone, jako odliczenie od dochodu do opodatkowania. W efekcie będą dwukrotnie obniżać przychód podatkowy – pierwszy raz jako koszt, a drugi jako odliczenie w ramach ulgi.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów odliczeniu w ramach ulgi będzie mogło jednak podlegać tylko 50% kosztów, co oznacza, że każda złotówka inwestycji będzie uprawniała do 50 groszy odliczenia.

Ostatecznie podatnicy korzystający z ulgi zaoszczędzą kwotę odpowiadającą wysokości podatku od odliczonej wartości kosztów, zatem w przypadku stosowania stawki 19% PIT/CIT oszczędność będzie odpowiadać 9,5% poniesionych kosztów. Firmy stosujące stawkę 9% CIT zaoszczędzą już tylko 4,5% wartości kosztów robotyzacji.

Przykład

Wydatki poniesione na robotyzację 2.000.000 zł
Odliczenie przysługujące w ramach ulgi 1.000.000 zł
Oszczędność podatkowa (stawka podatku 19%/9%) 190.000/90.000 zł

 Koszty kwalifikowane

Katalog kosztów, które będzie można ująć w uldze (tzw. koszty kwalifikowane) nie obejmuje wyłącznie wydatków na sam zakup robota. Odliczeniu będą mogły podlegać również niektóre dodatkowe koszty związane z wdrożeniem urządzeń do procesów produkcyjnych. Odliczenie ma dotyczyć kosztów:

  • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • wydatków integracyjnych urządzenia produkcyjne, czujniki oraz urządzenia AR i VR używane do projektowania i produkcji,
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Czas trwania ulgi

Okres obowiązywania ulgi ma wynosić 5 lat i rozpocznie się z datą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Korzystne podatkowo będą zatem wydatki na robotyzacje poniesione do końca 2025 r. Patrząc na doświadczenia związane chociażby z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych jest szansa, że ulga będzie przedłużana, jednak nie jest to pewne.

Przedsiębiorcy, którzy rozważają zainwestowanie w robotyzację procesów produkcyjnych powinni zatem wykorzystać na to najbliższe lata. Ulga na robotyzację pozwoli bowiem zmniejszyć ciężar finansowy i przyspieszyć zwrot z inwestycji.

Paweł Malewski